Obchodní podmínky jsou jednodušší Víc, než se zdá...

Víc než se zdá - jasný řád a smysl

Obchodní podmínky „Víc než se zdá“

Pro zjednodušení, abyste věděli, jak to funguje a co vás po zakoupení čeká, připravili jsme stručný přehled a vysvětlení „Jak to funguje?“.

 

Vážení zákazníci, milí přátelé.

Ano, vnímáme vás jako přátele, protože usilujeme o dlouhodobý vzájemně prospěšný vztah s vámi. Právě toto je pro nás velmi významná chvíle.

Chystáte se objednat - koupit jeden z našich produktů, které pro vás tvoříme s láskou a vášní. Obchod je pro nás spolu-práce. Užitek, který získáváte s naším zbožím je pro nás velmi důležitý a přejeme si, aby i pro Vás znamenal spokojenost a dosažení cílů. Ano, přejeme si, aby to bylo i naplněním naší vize a našeho poslání – měnit svět k lepšímu.

Naším cílem je pomoci Vám k osobnímu a odbornému růstu. Přečtěte si prosím pozorně další řádky. Dodržujeme pravidla slušného chování, jednání a zákony. A byť si v administrativě nelibujeme, tyto obchodní podmínky chrání vás i nás pro situace, pokud by došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si, abyste se stali našimi nadšenými zákazníky s mnoha osobními úspěchy a naše poslání tak mohli šířit dál.

Olga Strnadová, David Strnad, Róbert Hartmann a Michal Dušek, autoři

Prosíme, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko “ODESLAT” (”Odeslat objednávku” apod.) v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko neklikejte. Děkujeme.

 

Víc než se zdá

Info pro uživatele

Víc než se zdá

Kontakt